Zásady zpracování osobních údajů (dle GDPR)

Alvarak Group a.s. zpracovává a chrání Vaše osobní údaje v souladu s platnou legislativou EU o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje potřebujeme především k vystavení faktur za objednané zboží a předáváme je přepravním společnostem, aby Vám mohli doručit objednané zboží. Dále Vaše osobní údaje využíváme k tomu, abychom Vás informovali o prodejních akcích naší firmy.
Žádným jiným osobám nebo firmám Vaše údaje nepředáváme.

Správce osobních údajů

Firma: Alvarak Group a.s.
Sídlo: Kanadská 775, 391 11 Planá nad Lužnicí, Česká republika
IČ: 25152700
DIČ: CZ25152700

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spisovou značkou B 1499

Kontaktní údaje
E-mail:
alvarak@alvarak.cz
Adresa: Kanadská 775, 391 11 Planá nad Lužnicí, Česká republika

Rozsah zpracovávaných údajů
•    Jméno a příjmení
•    Fakturační adresa
•    Adresa pro zaslání objednaného zboží
•    Telefonní číslo
•    E-mailová adresa
Zpracováváme pouze údaje nezbytně nutné k uzavření a následnému plnění obchodních smluv. Vaše osobní údaje (fakturační údaje) také nezbytně potřebujeme, abychom mohli vystavovat a evidovat daňové doklady, jak nám ukládá zákon.
Dále Vaše osobní údaje využíváme k zasílání obchodních sdělení s nabídkou nových produktů nebo slevových akcí. Pokud byste nesouhlasili se zasíláním obchodních sdělení, oznamte nám to prostřednictvím uvedených kontaktů a my již Vaše osobní údaje pro tyto účely nebudeme zpracovávat.

Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k plnění obchodní smlouvy. Vaše osobní údaje dále uchováváme, jak nám stanoví daňové a účetní předpisy, např. účetní doklady musíme dle zákona o dani z přidané hodnoty uchovávat po dobu 10 let od konce účetního období.

Příjemci osobních údajů
K Vašim osobním údajům mají přístup pouze naši zaměstnanci, popř. externí účetní a daňoví a právní poradci, kteří dostávají tyto údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu a kteří jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. Dále předáváme osobní údaje orgánům veřejné moci (např. finanční úřad) v rámci plnění našich právních povinností.
Vaše osobní údaje dále poskytujeme přepravním společnostem za účelem dodání Vámi objednaného zboží.
Jiným třetím osobám Vaše osobní údaje neposkytujeme.

Vaše práva dle GDPR
•    právo na přístup
Díky tomuto právu nás můžete požádat, abychom Vám doložili, které osobní údaje o Vás zpracováváme.
•    právo na opravu
Pokud jsou údaje, které o Vás vedeme, nepřesné nebo neúplné, máte právo požádat o jejich aktualizaci nebo doplnění.
•    právo na výmaz (být zapomenut)
Tohoto práva můžete využít, pokud si nepřejete, aby vaše osobní data byla dále zpracovávána.
•    právo na omezení zpracování
Máte právo omezit rozsah zpracovávaných osobních údajů nebo účel jejich zpracování.
•    právo na přenositelnost údajů
V případě automatizovaného zpracování osobních údajů máte právo vyžádat si Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
•    právo vznést námitku
Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme zpracovávat pro tento účel.
•    právo na odvolání souhlasu
Máte právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

Pro uplatnění těchto práv nás kontaktujte:
e-mailem: alvarak@alvarak.cz
písemně: Alvarak Group a.s., Kanadská 775, 391 11 Planá nad Lužnicí, Česká republika

Osobní údaje můžete také opravit po přihlášení do vašeho účtu, pokud jste se registrovali na našich internetových stránkách.
•    právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
Máte právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů k dozorovému úřadu, což je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz